Cenník


Notice: Undefined variable: Id in /var/www/html/Cennik.php on line 18

Oproti pôvodnému systému paušálov bol zmenený spôsob tarifikácie a poplatkov tak, aby bol spravodlivejší a nespôsoboval zbytočné nedorozumenia spôsobené pomalším ťahaním niektorých hráčov. Hráč si už nebude objednávať maximálny počet súčasne otvorených partií, ale zaplatí si určitý kredit, z ktorého sa bude sťahovať určitá malá čiastka za každú ukončenú partiu.

Podľa výšky kreditu hráč dostane aj určitý bonus. Pri nízkom zostávajúcom kredite bude hráč na túto skutočnosť upozornený a môže si kredit doplniť.

Výška bonusu je progresívna - 20% - 40% z uhradenej sumy, cena za jednu ukončenú partiu je stanovená na 5 centov za partiu odohranú v jave a 6 centov za partiu odohranú v PHP. Za partiu odohranú v PHP sa považuje taká, v ktorej príslušný hráč odohrá cez PHP viac ako polovicu ťahov.Notice: Undefined variable: minulyPocetPartii in /var/www/html/Cennik.php on line 64
Podrobný rozpis získaného kreditu podľa zaplateného poplatku:
Zaplatené Bonus Bonus za

Notice: Undefined variable: minulyPocetPartii in /var/www/html/Cennik.php on line 41
partií
minulý rok
Získaný kredit Počet partií
v jave v PHP
Od Do od do od do od do
0 € (0 Sk) 9.99 € (300.96 Sk) 20 % 0 % 0 € (0 SK) 11.99 € (361.21 SK) 0 240 0 200
10 € (301.26 Sk) 19.99 € (602.22 Sk) 22 % 0 % 12.2 € (367.54 SK) 24.39 € (734.77 SK) 244 488 203 407
20 € (602.52 Sk) 29.99 € (903.48 Sk) 24 % 0 % 24.8 € (747.12 SK) 37.19 € (1120.39 SK) 496 744 413 620
30 € (903.78 Sk) 39.99 € (1204.74 Sk) 26 % 0 % 37.8 € (1138.76 SK) 50.39 € (1518.05 SK) 756 1008 630 840
40 € (1205.04 Sk) 49.99 € (1506 Sk) 28 % 0 % 51.2 € (1542.45 SK) 63.99 € (1927.76 SK) 1024 1280 853 1067
50 € (1506.3 Sk) 59.99 € (1807.26 Sk) 30 % 0 % 65 € (1958.19 SK) 77.99 € (2349.53 SK) 1300 1560 1083 1300
60 € (1807.56 Sk) 69.99 € (2108.52 Sk) 32 % 0 % 79.2 € (2385.98 SK) 92.39 € (2783.34 SK) 1584 1848 1320 1540
70 € (2108.82 Sk) 79.99 € (2409.78 Sk) 34 % 0 % 93.8 € (2825.82 SK) 107.19 € (3229.21 SK) 1876 2144 1563 1787
80 € (2410.08 Sk) 89.99 € (2711.04 Sk) 36 % 0 % 108.8 € (3277.71 SK) 122.39 € (3687.12 SK) 2176 2448 1813 2040
90 € (2711.34 Sk) 99.99 € (3012.3 Sk) 38 % 0 % 124.2 € (3741.65 SK) 137.99 € (4157.09 SK) 2484 2760 2070 2300
100 € (3012.6 Sk) 109.99 € (3313.56 Sk)
a viac
40 % 0 % 140 € (4217.64 SK) 153.99 € (4639.1 SK)
a viac
2800 3080
a viac
2333 2567
a viac

Poplatok možno uhradiť:

(Na účet to príde za deň-dva, poštou až dva týždne, odporúčam preto maximálne využiť banky.)

Niekde do poznámky môžete uviesť aj svoj nick, aby sa mi to ľahšie párovalo.

Poplatok možno uhradiť aj súčasne za viacerých hráčov, treba mi to však oznámiť, najlepšie mailom, aby som to vedel správne zadeliť.

Svoj získaný kredit si môžete overiť na stránke Zmena údajov.

Ak sa niekto rozhodne ukončiť registráciu, nevyužitý kredit mu bude vrátený.

V odôvodnených sociálnych alebo iných prípadoch možno administrátora požiadať o individuálnu úpravu bonusu.

Všetky ďalšie prípadné nejasnosti na adrese jonapod@scrabbleonline.sk, príp. na 0911 826 520