Pravidlá korektného správania sa pri hre Online SKrabble

Keďže tento portál ja v zásade prístupný hocikomu, bolo by vhodné, keby sme sa dohodli na určitých zásadách správania sa na ňom. Pomôže to zvýšiť kultúru a kvalitu hry a prispeje k lepšej komunikácii medzi hráčmi. Ja som si dovolil nejaké pravidlá navrhnúť, ak budete mať nejaké poznámky a vylepšenia, budem len rád.

Všeobecné...

 1. Snažím sa hrať čestne, úmyselne hru nezdržujem a nezneužívam možnosti predčasného ukončenia partie, či jej blokovanie.
 2. Ak zistím na portáli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, nesnažím sa ju zneužiť, ale informujem o tom administrátora. V prípade dôležitých bezpečnostných chýb bude za ich označenie možné dojednať nejakú odmenu.
 3. Používam len jedno konto a neposkytujem iným svoje prihlasovacie údaje.

Pri hre

 1. Ak nie som dohodnutý so súperom inak, snažím sa dávať slovká, ktoré zodpovedajú určeným pravidlám
 2. Ak súper z nejakého dôvodu prestal ťahať, nezneužívam túto situáciu na kladenie nezmyslov
 3. Ak posielam slovko, ktoré nie je jednoduché odvodiť z jeho základného tvaru, pošlem zároveň príslušným spôsobom aj tento základný tvar, pomôže to súperovi aj prípadnému rozhodcovi
 4. Ak si nie som istý svojim alebo súperovým slovkom, najprv ho pohľadám v slovníkoch a skontrolujem podľa pravidiel a až potom dávam námietku
 5. Ak nie som spokojný s rozhodnutím rozhodcu, ešte raz to skontrolujem podľa slovníkov a pravidiel a až potom to dám kultivovaným spôsobom najavo príslušnému rozhodcovi alebo administrátorovi
 6. Snažím sa zdržovať kritiky na adresu rozhodcov, za ich prácu je zodpovedný administrátor, oprávnenú kritiku teda budem adresovať najprv jemu
 7. Interný minichat používam uvážlivo, slúži prednostne na diskusiu o konkrétnej partii
 8. V žiadnom prípade sa nevyjadrujem hrubo až urážlivo na adresu súpera ani akéhokoľvek hráča
 9. Zbytočne nenalieham na súpera, môže mať na svoje konanie vážne dôvody
 10. Beriem do úvahy, že súper je možno začiatočník, neovláda ešte všetky možnosti a zvyklosti portálu...

Na fórach

 1. Snažím sa použiť to správne fórum pre svoj príspevok.
 2. Ak očakávam na príspevok reakciu, snažím sa byť trpezlivý a zbytočne nenalieham.
 3. Ak si neviem rady so slovíčkom, najprv ho pohľadám v slovníkoch, overím si ho podľa pravidiel, prípadne použijem funkciu vyhľadávania a až potom sa opýtam na fóre.
 4. Ak chcem reagovať na niečí príspevok, použijem na to určený spôsob.
 5. Smajlíkov používam uvážlivo, menej je niekedy viac.
 6. V žiadnom prípade nepoužívam hrubé slová a urážky.
 7. Aj kritika sa dá vyjadriť kultivovane.

Po posúdenej námietke

 1. Ak nie som s posúdením námietky spokojný, nie je to dôvod na hnev ani paniku.
 2. Ak sa posúdená námietka nepotvrdí ďalším ťahom, vždy sa dá korektne vrátiť späť, stačí na to upozorniť príslušného rozhodcu, prípadne administrátora.
 3. Aj rozhodca sa môže pomýliť, nie vždy sa dá ľahko zistiť, z čoho je slovko odvodené.

Po hrubom porušení týchto pravidiel bude príslušný hráč náležite upovedomený a ak svoje správanie nezmení, môže byť až vylúčený z ďalšej hry. Za osobitne vážne porušenie týchto pravidiel sa považuje hrubé a urážlivé správanie sa voči súperom alebo rozhodcom.

Zaregistrovaním sa na tomto portáli a jeho používaním som tieto pravidlá akceptoval a budem sa snažiť ich rešpektovať.