Systém hry

Základné pravidlá klasickej hry.

Aby ste mohli hrať partie a využívať ďalšie služby portálu, je potrebné sa najprv zaregistrovať.

Hry sa možno zúčastniť viacerými spôsobmi:

  1. Založením novej partie - ak má niekto záujem zahrať si s Vami, jednoducho sa k Vami založenej partii pripojí. Ten, kto založil partiu má možnosť tohto potenciálneho protihráča akceptovať alebo odmietnuť. Ak ho akceptuje, partia sa automaticky spustí.
  2. Vyzvaním iného hráča. V tomto prípade je priamo oslovený konkrétny zaregistrovaný hráč, ktorý má možnosť Vašu výzvu prijať alebo odmietnuť.
  3. Prihlásením sa k už založenej partii - podľa bodu 1.
  4. Prijatím výzvy na partiu - podľa bodu 2.

Pri zakladaní novej partie je možnosť nastaviť časový lmit na jeden ťah, štandardne je to 7 dní. Ak hráč neurobí v tomto limite ťah, súper má možnosť partiu predčasne ukončiť, aby nebol zbytočne blokovaný. Ak je bodový rozdiel po započítaní posledného ťahu menší ako počet zvyšných písmen vo vrecúšku, partia sa iba zmaže z databázy. Ak je tento rozdel väčší, partia sa ukončí administratívne - započítajú sa aj aktuálne body. Toto sa však nedá urobiť vtedy, keď je doba nečinnosti súpera kratšia ako 24 hodín.

Pri samotnej hre sa Vám zobrazuje aktuálny stav hracej dosky, Váš aktuálny zásobník ako aj základné údaje o partii. Na hlavnú obrazovku sa dostanete kliknutím na tlačítko s názvom "Partie".

Ak ste na ťahu, pomocou príslušných políčok si navolíte riešenie a stlačíte tlačítko "Položiť". Bodovú hodnotu riešenia systém vypočíta sám, vykoná sa aj kontrola prítomnosti krátkych (2-3 písmenových) slov v príslušných zoznamoch. Slová sa zadávajú veľkými písmenami, písmeno zastúpené žolíkom sa zadáva písmenom malým (aj keď je už položené na doske.)

Písmená zo zásobníka môžete vkladať aj jednoduchým kliknutím na ne. Tiež poloha prvého písmena sa Vám navolí sama, keď kliknete na príslušné políčko na doske.

Keď systém pri formálnom overovaní správnosti riešenia narazí na nejaký problém, zobrazí sa krátky oznam a Vy môžete svoje riešenie opraviť.

Pokiaľ je riešenie formálne v poriadku, máte možnosť ho príslušným tlačítkom odoslať. Po tomto úkone už nemáte možnosť zobrať ťah naspäť.

Váš zásobník a bodový stav sa upraví až potom, keď Váš súper svojim ťahom toto Vaše riešenie potvrdí.

Okrem možnosti poslať ťah máte ešte možnosť ťah vynechať, príp. vymeniť si niektoré alebo aj všetky písmená v zásobníku. Po tomto úkone pokračuje ťahom Váš protihráč.

Ak si chcete len prehodiť poradie písmen v zásobníku, do políčka na vloženie slova vložte také poradie aspoň časti zásobníka, aké by Vám vyhovovalo. Po kliknutí na nápis Zmeň poradie sa toto zmení a pokračujete normálne ďalej. Namiesto žolíka treba vložiť "ž" alebo "Ž" podľa toho, či máte nastavené zadávanie slova veľkými alebo malými písmenami. Ak chcete, aby písmenká, ktoré ste vybrali, boli na konci zásobníka, vložte na začiatok znak hviezdičky "*".

Ak si myslíte, že riešenie Vášho protihráča nie je v poriadku, môžete naň podať námietku. Po jej posúdení niektorým rozhodcom hra pokračuje normálne ďalej.

Keďže aj rozhodca je len človek, môže pri rozhodnutí niečo prehliadnuť, a tak je tu ešte možnosť poslať mail správcovi systému, ktorý má možnosť, pokiaľ uzná, že došlo k zjavnému omylu (príp. si to ešte odkonzultuje s príslušným rozhodcom), zmeniť rozhodnutie rozhodcu a upraviť podľa toho stav partie. Toto však treba urobiť ešte predtým, ako urobíte ďalší ťah.

Hra končí vtedy, keď

Hráči sú okamžite informovaní o príslušných úkonoch v hre prostredníctvom e-mailu, môžu si však toto upozorňovanie aj vypnúť.