Príloha B3

Zoznam zvieracích prídavných mien (počet slov: 486)
Vydal: Slovenský spolok SCRABBLE, edícia: 05 z 30. septembra 2006
História zmien

Zoznam zvieracích prídavných mien obsahuje zvieracie prídavné mená, nachádzajúce sa v niektorom z platných zdrojov a ďalej zvieracie prídavné mená, nenachádzajúce sa v platných zdrojoch, vytvorené podľa zásad slovenskej gramatiky (vzor páví) od názvov zvierat, ktoré sa nachádzajú v niektorom z platných zdrojov. Takže podmienkou existencie zvieracieho prídavného mena ako platného slova pre hru SCRABBLE (má sa v tomto texte vždy na mysli hra SCRABBLE na turnajoch poriadaných Slovenským spolkom SCRABBLE) je, že názov zvieraťa, od ktorého je vytvorené, sa nachádza v niektorom z platných zdrojov. Pozri aj vysvetlivky.


Zoznam zvieracích prídavných mien je vytvorený ako pomôcka na rozhodovanie o platnosti vytvoreného zvieracieho prídavného mena na turnajoch poriadaných Slovenským spolkom SCRABBLE. Nie je vylúčená možnosť, že by sa niektoré zvieracie prídavné meno mohlo tvoriť aj iným spôsobom. Ak by bol vytvorený tvar zvieracieho prídavného mena inak ako je uvedené v tomto zozname, platnosť takto vytvoreného slova bude na turnaji riešiť rozhodca.


Vysvetlivky:
 -  Do zoznamu sú zaradené aj zvieracie prídavné mená vytvorené od mutácií zvierat, teda napr. junec, jalovica, jarka, škopec a pod., pretože týchto slov nie je veľa a od mnohých mutácií zvierat sú zvieracie prídavné mená v slovníkoch uvedené (napr. vôl -  volí).
 -  Do zoznamu nie sú zaradené zvieracie prídavné mená od zdrobnenín, ak tieto zdrobneniny nemajú vyslovene zvieracie prídavné meno uvedené v slovníku, a taktiež zvieracie prídavné mená od samíc a samcov.
Príklad:
 -  Kocúr je samec mačky. Keď hovoríme o jeho hlave, má sa použiť výraz mačacia hlava. Teda zvieracie prídavné meno je vytvorené od názvu zvieraťa - mačka, a tento názov platí aj pre samca - kocúra. Teda slovo kocúrí sa netvorí. Nakoľko nie je ani vyslovene uvedené v slovníku, nejedná sa o platné slovo pre hru SCRABBLE.
Slová capí, kohútí sú platné slová pre hru SCRABBLE preto, že sú vyslovene uvedené v platných zdrojoch. Dôvod zaradenia týchto slov do slovníkov bola ich vysoká frekvencia používania.
 -  Kocúrik je zdrobnenina. Keď hovoríme o jeho hlave, má sa opäť použiť výraz mačacia hlava a nie kocúričia hlava (prípadne iná). Takže zvieracie prídavné meno vytvorené od zdrobneniny nie je platné slovo pre hru SCRABBLE, ak nie je vyslovene uvedené v slovníku.
Slovo barančí je platné slovo pre hru SCRABBLE preto, že je vyslovene uvedené v platných zdrojoch. Dôvod zaradenia tohto slova do slovníkov bola jeho vysoká frekvencia používania.
 

A,Á albatros > albatrosí, aligátor > aligátorí, anakonda > anakondí, antilopa > antilopí, ara > arí
B babôčka > babôčí, bagún > bagúní, baranča > barančí, baran > baraní, bažant > bažantí, belások > belásčí, belica > beličí, belorítka > belorítčí, bernardín > bernardíní, bizón > bizoní, blcha > blšacíblší, bobor > bobrí, bocian > bocianí, borsuk > borsučí, boxer > boxerí, brehuľa > brehulí, brhlík > brhličí, brontosaurus > brontosaurí, bujak > bujačí, buldog > buldodží, býk > býčí, byvol > byvolí, bzdocha > bzdoší
C cap > capí, cicavec > cicavčí, cigája > cigájí, cikáda > cikádí, cvrček > cvrčí
Č čajka > čajčí, čerebľa > čereblí, červiak > červiačí, červ, červík > červičí, červienka > červienčí, červotoč > červotočí, čík > číčí, činčila > činčilí, číž > číží, čížik > čížičí, čmeľ > čmelí, čmeliak > čmeliačí, črviak > črviačí, črvotoč > črvotočí, čuvač > čuvačí, čvíkota > čvíkotí
D,Ď daniel > danielí, ďateľ > ďatlí, dážďovka > dážďovčí, dážďovník > dážďovničí, delfín > delfíní, dikobraz > dikobrazí, dingo > dindží, dinosaurus > dinosaurí, diviak > diviačí, dobytok > dobytčí, doga > dodží, dravec > dravčí, drevokaz > drevokazí, dromedár > dromedárí, drop > dropí, drozd > drozdí, dudok > dudčí
F faraón > faraoní, foxteriér > foxteriérí, fuzáč > fuzáčí, fyloxéra > fyloxérí
G gaviál > gaviálí, gazela > gazelí, gepard > gepardí, gibon > giboní, gorila > gorilí, grizly > grizlí, gunár > gunárí
H háďatko > háďatčí, had > hadí, havran > havraní, hláč > hláčí, hlaváč > hlaváčí, hlavátka > hlavátčí, hlísta > hlístí, hlodavec > hlodavčí, hlucháň > hluchaníhluchání, hmyz > hmyzí, hnojival > hnojivalí, hodvábnik > hodvábničí, holúbä > holúbäcí, holub > holubacíholubí, holubica > holubičí, homár > homárí, hovädo > hovädzí, hraboš > hraboší, hranostaj > hranostají, hrdlička > hrdličí, hrobárik > hrobáričí, hroch > hroší, hrúz > hrúzí, hus > husacíhusí, húsenica > húseničí, hviezdica > hviezdičí, hvizdák > hvizdačí, hyena > hyení, hýľ > hýlí
CH chameleón > chameleoní, chobotnica > chobotničí, chodbárka > chodbárčí, chochláč > chochláčí, chochlačka > chocholačí, chrapačka > chrapačí, chrček > chrčí, chriašteľ > chriaštelí, chrobák > chrobačí, chrt > chrtí, chrúst > chrústí, chrústik > chrústičí
I,Í ibis > ibisí, ichtyosaurus > ichtyosaurí
J jak > jačí, jaguár > jaguárí, jahňa > jahňací, jahnica > jahničí, jalec > jalčí, jalovka > jalovčí, jalovica > jalovičí, jarabica > jarabičí, jarka > jarčí, jariabok > jariabčí, jastrab > jastrabí, jašter > jašterí, jašterica > jašteričí, jazvec > jazvečí, jazvečík > jazvečičí, jeleň > jelení, jeseter > jeseterí, jež > ježacíježí, ježovka > ježovčí, ježura > ježurí, junec > junčí
K kačica > kačací, kajka > kajčí, kakadu > kakadí, kalužiak > kalužiačí, kambala > kambalí, kamzík > kamzičí, kanárik > kanáričí, kanec > kančí, kaňa > kaní, kapor > kaprí, kapún > kapúní, karas > karasí, kavka > kavčí, kazuár > kazuárí, kengura > kengurí, kivi > kiví, kliešť > klieští, kobra > kobrí, kobylka > kobylčí, kobyla > kobylí, kohút > kohutíkohútí, kojot > kojotí, kokeršpaniel > kokeršpanielí, kolibrík > kolibričíkolibríčí, kólia > kólijí, komár > komárí, kondor > kondorí, koník > koničí, konôpka > konôpčí, kôň > konský, kopov > kopoví, koral > koralí, kormorán > kormorání, korýtko > korýtčí, korytnačka > korytnačí, kosec > kosčí, kováčik > kováčičí, koza > kozacíkozí, kozľa > kozľací, kozorožec > kozoroží, krab > krabí, krahulec > krahulčí, krakľa > kraklí, králik > králičí, krava > kravský, kreveta > krevetí, krivonos > krivonosí, križiak > križiačí, krkavec > krkavčí, krokodíl > krokodílí, krt > krtí, krtica > krtičí, krysa > krysí, kukučka > kukučí, kuna > kuní, kura (ž.) > kuracíkurí, kura (s.) > kurací, kurča > kurčací, kuvik > kuvičí
L,Ľ labuť > labutí, lajniak > lajniačí, lama > lamí, langusta > langustí, laň > laní, lasica > lasičí, lastovička > lastovičí, lastovičiar > lastovičiarí, lastúrnik > lastúrničí, lelek > lelčí, leňoch > leňoší, leopard > leopardí, lev > leví, lienka > lienčí, lieň > liení, lipeň > lipení, lipican > lipicaní, listokaz > listokazí, líška > lišacílíščí, lišaj > lišají, los > losí, losos > lososí, luniak > luniačí, lykožrút > lykožrútí, lyska > lysčí
M mačka > mačací, makrela > makrelí, mamut > mamutí, mangalica > mangaličí, marabu > marabí, mastodont > mastodontí, mäsiarka > mäsiarčí, medúza > medúzí, medveď > medvedí, medviedik > medviedičí, mieň > miení, mlok > mločí, mlynárik > mlynáričí, mníška > mníščí, modlivka > modlivčí, moľ, moľa > molí, mopslík > mopsličí, morča > morčacímorčí, morka > morčacímorčí, mora > morí, moskyt > moskytí, motolica > motoličí, motýľ > motýlí, mravec > mravčí, mrena > mrení, mrľa > mrlí, mrož > mroží, múčiar > múčiarí, muflón > mufloní, mul > mulí, mula > mulí, mulica > muličí, mura > murí, mustang > mustandží, mucha > mušacímuší, muška > muščí, myš > myšacímyší, myšiak > myšiačí
N,Ň netopier > netopierí, nezmar > nezmarí, norka > norčí, nosáľ > nosálí, nosorožec > nosoroží, nutria > nutrijí
O,Ó obaľovač > obaľovačí, ocelot > ocelotí, okáň > okání, okuliarnik > okuliarničí, ondatra > ondatrí, opica > opičí, orangutan > orangutaní, oriešok > orieščí, orol > orlí, osa > osí, osol > oslí, osmonoh > osmonoží, ostriež > ostrieží, ostrovid > ostrovidí, ovad > ovadí, ovca > ovčí, ovčiak > ovčiačí
P papagáj > papagájí, papagájec > papagájčí, pásavka > pásavčí, pásomnica > pásomničí, páv, páva > páví, pavián > paviání, pavúk > pavučípavúčí, pelikán > pelikání, penica > peničí, perlička > perličí, perlorodka > perlorodčí, pijavica > pijavičí, piliarka > piliarčí, pinč > pinčí, pinka > pinčí, pinčlík > pinčličí, pipíška > pipíščí, piskor > piskorí, plameniak > plameniačí, plaz > plazí, pleskáč > pleskáčí, ploštica > ploštičí, plotica > plotičí, plch > plší, plymutka > plymutčí, pĺž > pĺží, podenka > podenčí, podustva > poduství, pointer > pointerí, polyp > polypí, pony > poní, poník > poničí, potápka > potápčí, potkan > potkaní, potočník > potočničí, prasa > prasací, prepelica > prepeličí, pŕhľavník > pŕhľavničí, priadka > priadčí, prieložník > prieložničí, pes > psí, pstruh > pstruží, pštros > pštrosí, pudel > pudlí, pudlík > pudličí, puklica > pukličí, puma > pumí
R rak > račí, ratlík > ratličí, roháč > roháčí, ropucha > ropuší, rosnička > rosničí, roztoč > roztočí, rus > rusí, ryba > rybacírybí, rybár > rybárí, rybárik > rybáričí, rys > rysí
S salamandra > salamandrí, samec > samčí, samica > samičí, saranča > sarančí, sardela > sardelí, sardinka > sardinčí, sasanka > sasančí, sépia > sépijí, seter > seterí, sivoň > sivoní, skočka > skočací, skokan > skokaní, skunk > skunčí, slávik > slávičí, sleď > sledí, sliepka > slepačí, slepúch > slepúší, slimák > slimačí, slon > sloní, sluka > slučí, smrtihlav > smrtihlaví, sob > sobí, soboľ > sobolí, sojka > sojčí, sokol > sokolí, somár > somárí, sova > soví, spriadač > spriadačí, srna > srňací, srnec > srnčí, sršeň > sršní, stehlík > stehličí, stonožka > stonožčí, stonôžka > stonôžčí, straka > stračí, strakoš > strakoší, strečok > strečí, strnádka > strnádčí, suka > sučí, sumec > sumčí, sup > supí, svalovec > svalovčí, sviňa > svinčí, svišť > sviští, svrček > svrčí, sýkorka > sýkorčí, syseľ > syslí
Š šabliarka > šabliarčí, šakal > šakalí, šidlo > šidlí, šimpanz > šimpanzí, škľabka > škľabčí, škopec > škopčí, škop > škopí, škorec > škorčí, škorpión > škorpioní, škovránok > škovrančíškovránčí, škrečok > škrečacíškrečí, škrkavka > škrkavčí, španiel > španielí, špic > špičí, šprota > šprotí, šteňa > šteňací, štítnička > štítničí, štrkáč > štrkáčí, šťuka > šťučí, šťúr > šťúrí, šťúrik > šťúričí, šuta > šutí, šváb > švábí, švehla > švehlí, švola > švolí
T,Ť tapír > tapírí, tarantula > tarantulí, ťava > ťaví, teľa > teľací, teriér > teriérí, termit > termití, tesárik > tesáričí, tetrov > tetroví, tchor > tchorí, tiger > tigrí, tľapka > tľapčí, trasochvost > trasochvostí, trasorítka > trasorítčí, treska > tresčí, tučniak > tučniačí, tuleň > tulení, tuniak > tuniačí, tur > turí
U,Ú úhor > úhorí, ucholak > ucholačí, upír > upírí, ustrica > ustričí, užovka > užovčí
V vačica > vačičí, valach > valaší, vážka > vážčí, včela > včelí, veľjašter > veľjašterí, veľryba > veľrybí, veverica > veveričí, vlk > vlčí, vlčiak > vlčiačí, vlha > vlží, volavka > volavčí, vôl > volí, vorvaň > vorvaní, voška > voščí, vrabec > vrabčacívrabčí, vrana > vraní, vretenica > vreteničí, všekaz > všekazí, voš > vší, vták > vtačívtáčí, vtákopysk > vtákopysčí, vydra > vydrí, výr > výrí, vyza > vyzí, vyžla > vyžlí
Z zajac > zajačí, zdochlinár > zdochlinárí, zebu > zebí, zebra > zebrí, zlatoň > zlatoní, zlatoočka > zlatoočí, zmija > zmijí, zrniar > zrniarí, zubáč > zubáčí, zubor > zubrí, zviera > zvierací
Ž žaba > žabacížabí, žeriav > žeriaví, žiabronôžka > žiabronôžčí, žirafa > žirafí, žižiavka > žižiavčí, žlna > žlní, žltáčik > žltáčičí, žltochvost > žltochvostí, žralok > žraločí, žrebec > žrebčí, žriebä > žriebäcí